Aktualności - Karpatczycy

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
Prezentacja z naszej działalności w latach 2014-2015
polecam serdecznie
 
 
 
13 września 2015 roku na Jasnej Górce/Ślemienia odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa ks. dr Andrzeja Targosza. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele naszego stowarzyszenia wraz z Grupą Rekonstrukcji Historycznych "Karpaty"
Ks. Andrzej jako kapelan grupy rekonstrukcji historycznej poświęcił w maju 2015 roku nasz sztandar w trakcie uroczystości na rynku w Kłodzku.
 
 
 
 
 
 
Święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
W uroczystrościach uczestniczył 22 KBPG z Kłodzka
Rzeszów 22.05.2015 r.
 
 
Hymn 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
 
DNI KARPACKIE 15.05-18.05.2015 r
 
Uroczysty apel 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej
W uroczystościach uczestniczył gen. Wojciech Kucharski Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
 
 
 
fot. Jacek Dolata

Uroczysta zbiórka 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej oraz nadanie sztandaru Stowarzyszeniu "Karpatczycy"
 
 
 
 
Dzięki uprzejmości autora filmu: Daniela Denysa
 
 
Rajd Rowerowy w 71 rocznicę zdobycia 
Monte Cassino
Zieleniec 2015
 
 


CHCESZ POZNAĆ PRZEBIEG SŁUŻBY KARPATCZYKA!!!
W ZAKŁADCE "KARPATCZYCY" INSTRUKCJA, KONTATKY, ADRESY I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA HISTORII SŁUŻBY ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU
 
 
 
W dniu 2 marca 2015 r. o godzinie 11-tej odbedzie się posiedzenie zarządu stowarzyszenia. Główny temat posiedzenia to majowe święto batalionu kłodzkiego i uroczystość nadania proporca naszemu stowarzyszeniu

 


W dniu 2 lutego 2015 roku odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014 
i przyjęto plan działaności na rok 2015. Zaprezentowano projekt sztandaru Karpatczyków oraz stronę inetrnetową. 
 


W dniu 14 stycznia 2015 roku został powołany Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny ufundowania proporca Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich "Karpatczycy"
Komitetowi Honorowemu przewodniczy Pani Monika Wielichowska a Komitetowi Organizacyjnemu Krzysztof Baldy

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 5 listopada 2014 roku zmarł na brytyjskiej ziemi -
Prezes Zarządu Głównego Związku Karpatczyków 3 DSK i Honorowy Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich " KARPATCZYCY"

śp. kpt. Stefan Bogusław Mączka

Nasz wieloletni towarzysz broni i przyjaciel urodził się 31 grudnia 1922 roku w Osadzie Krechowieckiej. W dniu 10 lutego 1940 roku aresztowany przez Sowietów i deportowany wraz z rodzinami osadników wojskowych z Wołynia do łagrów Kotłasu w obwodzie archangielskim. W lutym 1942 roku wstąpił ochotniczo do Polskich Sił Zbrojnych w miejscowości Guzar w Uzbekistanie. W latach 1942-1943 służył w Iranie, Iraku, Palestynie i Egipcie.
Od lutego 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej. Walczył pod Monte Cassino w składzie 3 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego. Od czerwca 1944 roku żołnierz 2 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3 DSK, uczestnik walk pod Loreto, Ankoną i Rimini. W lutym 1945 roku ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Materze, następnie walczył w składzie 3 DSK pod Faenzą, Imolą i Bolonią. Zdemobilizowany w grudniu 1948 roku. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.
Niezwykle energiczny Prezes Stowarzyszenia 3 DSK w Londynie i Honorowy Prezes naszego Stowarzyszenia. W maju uczestniczył w obchodach Karpackich w Nysie, Kłodzku i Monte Cassino. 5 i 6 grudnia umawialiśmy się na spotkanie Karpackie we Włoszech.
Wspaniały człowiek, oficer, patriota, przyjaciel!
Cześć Jego pamięci!Epitafium kpt. Stanisława Mączki, artylerzysty 2 i 3 PAL’u w 2. Korpusie Polskim, weterana walk pod Monte Cassino, Loreto, Ankoną i Bolonią. Cześć Jego Pamięci!!!
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego