IFMS - Karpatczycy

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 
„My KARPATCZYCY, kultywujemy tradycje 3. DSK
i jej cnoty: WIARĘ, WYTRWAŁOŚĆ, ZWYCIĘSTWO”
 
XXXIV KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI WOJSK GÓRSKICH (IFMS) W POLSCE 17 – 21.09.2019
Zjazd uczestników XXXIV Kongresu IFMS miał miejsce w Hotelu „Nowy Zdrój” w Polanicy. Pierwszego dnia swego pobytu uczestnicy zwiedzili uroczą miejscowość Polanicę Zdrój i złożyli wizytę w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy Monte Cassino, w której powitał ich i gościł dyrektor Dariusz Kłonowski.
Otwarcie XXXIV Kongresu IFMS odbyło się 18 września 2019 r. na terenie 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej (Kbpg) w Kłodzku w otoczeniu Pocztów Sztandarowych i Kompanii Honorowej 22. Kbpg. Uczestników XXXIV Kongresu IFMS w serdecznych słowach powitała Pani Dowódca ppłk Izabela Wlizło życząc miłego pobytu w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej.
Po czym Prezes ppłk Wojciech Łyszkiewicz w imieniu Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich ,,KARPATCZYCY”, organizator XXXIV Kongresu Międzynarodowej Federacji Wojsk Górskich (International Federation of Mountain Soldiers - IFMS) serdecznie powitał wszystkich uczestników, a w szczególności:
Prezydenta IFMS Pana Generała Renato Genovese,
Prezydenta Stowarzyszenia Narodowego ALPINA ANA Pana Mario Rumio,
Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ,,KARPATCZYCY” Pana Tadeusza Kurcyka,
Prezesów delegacji Wojsk Górskich z Pocztami Sztandarowymi wchodzących w skład IFMS: Austrii, Czarnogóry, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Słowenii, Włoch, Bułgarii, Polski i nieobecnych przyjaciół z Francji.
Poczty Sztandarowe Szkół Karpackich:
Szkołę Podstawową nr 2 imienia Żołnierzy z Monte Cassino z Polanicy – Zdrój z Panem Dyrektorem Dariuszem Kłonowskim,
Szkołę Podstawową nr 6 imienia Pułkownika Józefa Sokola z Nowej Rudy z Panem Dyrektorem Dariuszem Chojeckim,
Szczep Harcerski imienia Zawiszy Czarnego z Panem Harcmistrzem Mieczysławem Ptakiem,
Poczet Sztandarowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Honorowym Prezesem Pułkownikiem Kazimierzem Koreckim oraz Prezesem Kazimierzem Wróblem,
Władze Samorządowe:
Starostę Powiatu Kłodzkiego Pana Macieja Awicenia,
Burmistrza Kłodzka Pana Michała Piszkę,
Wiceburmistrza Kłodzka Pana Wiesława Tracza,
Burmistrza Polanicy – Zdrój Pana Mateusza Jellina,
Burmistrza Nowej Rudy Pana Tomasza Kilińskiego, gorąco dziękując Im za objęcie swoim Honorowym Patronatem 34. Kongresu IFMS.
Przyjaciół Stowarzyszenia „KARPATCZYKÓW” dzisiaj obecnych – Panów Mirosława Starzaka, Mariana Zdunka, Grzegorza Kuzaka., serdecznie dziękując Im również za wsparcie w przygotowaniu i organizacji XXXIV Kongresu IFMS.
Prezes ppłk Wojciech Łyszkiewicz przypomniał, że: - „ International Federation of Mountain Soldiers – Międzynarodowa Federacja Żołnierzy Wojsk Górskich powstała w 1985 roku, jako związek oficjalnie uznanych stowarzyszeń prawnych zintegrowanych w federacyjnej formie zarówno byłych jak i aktywnych obecnie żołnierzy oddziałów górskich krajów wolnego świata, bez względu na to, po której stronie stali w czasie wojny. Powodem konsolidacji jest świadomość solidarności poprzez miłość do gór, dumę z osiągniętych wyników militarnych i alpejskich oraz koleżeństwo szczególnie zaznaczone w oddziałach górskich.
Celem konsolidacji jest, promowanie zrozumienia między stowarzyszeniami członkowskimi na rzecz pokoju, wolności i praw człowieka oraz wspólny wkład w utrzymaniu i kontynuacji pokoju, wolności i praw człowieka oraz zachowanie w pamięci naszych poległych towarzyszy podczas wojny, aby zapewnić, że ich ofiary pomogły stworzyć świat trwałego pokoju, braterstwa i sprawiedliwości, to generowanie koleżeństwa wśród żołnierzy górskich.
Priorytetem jest wzmocnienie współpracy dwustronnej między krajowymi organizacjami członkowskimi, opracowanie nowych działań wspierających żołnierzy oddziałów górskich, rozszerzenie IFMS o nowe kraje, wzmocnienie wzajemnej współpracy z powiązanymi organizacjami.
Międzynarodowe Kongresy odbywają się corocznie w różnych krajach członkowskich. Polska do IFMS należy od 1994 roku. Organizatorem kongresu w Polsce jesteśmy już po raz trzeci.
Pierwszy w naszym kraju, XIV Kongres IFMS organizowaliśmy w 1999 roku w Polanicy – miałem wówczas przyjemność jako dowódca 2. kłodzkiego batalionu piechoty górskiej być współorganizatorem tego przedsięwzięcia wraz ze ŚP. Pułkownikiem Tadeuszem Czerkawskim.
XXII kongres IFMS zorganizowany został w 2007 roku w Zakopanem przez Pana Prezesa Tadeusza Kurcyka.
Dzisiaj po 20 latach mam zaszczyt ponownie organizować i gościć delegacje członkowskie IFMS na Ziemi Kłodzkiej”.
Prezes ppłk Wojciech Łyszkiewicz Witając jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie życzył owocnej pracy i wspaniałych wrażeń z pobytu w Polsce na Ziemi Dolnośląskiej. Welcom to Poland!
Po odśpiewaniu Hymnów IFMS i Polski, Prezydent IFMS Pan Generał Renato Genovese w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „KARPATCZYCY” w IFMS oraz walory ziemi Kłodzkiej dzięki czemu w 2019 roku przyznano organizację Kongresu Polsce i ogłosił 34. Kongres IFMS za otwarty.
Następnie przed Obeliskiem Karpackim złożono wieńce i wiązanki kwiatów w hołdzie poległym żołnierzom Wojsk Górskich.
Po czym na terenie 22. Kbpg uczestnicy Kongresu zwiedzili Salę Tradycji, w której znajduje się kopia sztandaru 3. DSK i eksponaty karpackie. Potem żołnierze 22. Kbpg demonstrowali nowoczesny sprzęt bojowy produkcji polskiej do prowadzenia walki w górach.
Po południu uczestnicy odwiedzili Sanktuarium pw. N.M. P. w Wambierzycach.
Dnia 19 września 2019 r. odbyło się zwiedzanie historycznych zabytków we Wrocławiu wraz ze znajdującą się tam słynna „Panoramą Racławicką”, która została przywieziona ze Lwowa.
Spożycie obiadu i kolacji miało miejsce w słynnym budynku Starej Giełdy, w którym obecnie mieści się restauracja „INSPIRACJE”, której właścicielem jest pan Józef Adam Dziąsko – autentyczny Góral i przyjaciel „KARPATCZYKÓW”.
       Dnia 20 września 2019 r. odbyła się wizyta w Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowej Rudzie im. płk. Józefa Sokola ze zwiedzaniem Izby Pamięci, w której uczestników przywitał i gościł dyrektor Dariusz Chojecki. Potem wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie połączona była z degustacją miejscowych wyrobów wędliniarskich. Następnie zwiedzanie schronów z czasów II wojny światowej, w których Niemcy przygotowywali produkcję „Wunderwaffe”.
       Uroczyste zakończenie XXXIV Kongresu IFMS odbyło się w hotelu „Nowy Zdrój” w Polanicy. Na zebraniu plenarnym Prezes IFMS gen. Renato Genovese podkreślił owocny charakter przebiegu Kongresu, oznajmiając, że uczestnicy mieli możność poznać militarny potencjał Wojsk Górskich w Kłodzku ale także kulturę, tradycje i folklor regionu.
Certyfikat of Merit za wybitną działalność na rzecz porozumienia międzynarodowego w zakresie propagowania pokoju, obrony praw człowieka i krzewienia przyjaźni pomiędzy żołnierzami wojsk górskich na 34. Kongresie spośród Polaków otrzymał Dariusz Chojecki.
Ostatnie słowa Prezydent IFMS gen. Renato Genovese skierował do przyszłych organizatorów XXXV Kongresu IFMS zachęcając ich do działania powołał się na wypowiedź gen. W. Andersa 75 lat temu przed bitwą o M. Cassino:” Żołnierze! Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadeszła chwila bitwy. Niech lew mieszka w Waszym sercu….”.
     W następnej kolejności ustalono miejsce XXXV Kongresu IFMS w Bad Reisenhall w Niemczech. Prezes ppłk Wojciech Łyszkiewicz oficjalnie w asyście Prezesów narodowych stowarzyszeń będących członkami IFMS przekazał sztandar IFMS Panu płk. Hansowi Sahm Prezesowi Kameradenkreis der Gebirgstruppe w Niemczech. Po czym Prezydent IFMS gen. Renato Genovese ogłosił zakończenie XXXIV Kongresu IFMS.
Miła atmosfera XXXIV Kongresu IFMS przeniosła się do sali restauracyjnej, w której do późnego wieczora wygłaszano przemówienia, wznoszono toasty i wręczano nagrody, wyróżnienia oraz pamiątki. Z rąk Prezesa ppłk. Wojciecha Łyszkiewicza Honorową Złotą Odznakę Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich nr 9 otrzymał również Tadeusz Kurcyk.


 
 
Tekst: Tadeusz Kurcyk
 
 
 
Uczestnicy XXXIV Kongresu IFMS na terenie 22 Kbpg w Kłodzku
 
 
 
Medal okolicznościowy XXXIV Kongresu IFMS 
 
Gen. Renato Genvese dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej 22 Kbpg        
 
Ppłk W. Łyszkiewicz, gen. R. Genovese, por. A. Paciejewski w Sali Tradycji 22. Kbpg
 
Burmistrz Kłodzka Michał Piszko, Renato Genovese, Wojciech Łyszkiewicz Prezes SŻiPWG, Krzysztof Baldy Wiceprezes SŻiPWG
 
D. Strug, J. A. Dziąsko, sierż. T. Kurcyk, Ppłk W. Łyszkiewicz, 
gen. R. Genovese, R. Lebda

 
Ppłk W. Łyszkiewicz, J.A. Dziąsko - odznaczony Krzyżem 3 DSK, T. Kurcyk

 
płk Wojciech Łyszkiewicz, Dariusz Chojecki z Certyfikatem of Merit, gen. bryg. Renato Genovese Prezydent IFMS

 
 
 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie
 
Płk Hans Sahm - Prezes KdG,gen. bryg. Renato Genovese Prezydent IFMS, ppłk WojciechŁyszkiewicz – Prezes SŻiPWG w trakcie obrad plenarnych
 
Prezes ppłk Wojciech Łyszkiewicz przekazuje sztandar IFMS Prezesowi płk. Hansowi Sahm, który bedzie gospodarzem XXXV Kongresu IFMS

 
Uścisk dłoni gen. R. Genovese po wręczeniu T. Kurcykowi emblematu NAZIONALE ALPINI

 
Ppłk W. Łyszkiewicz przypina Kurcykowi Hon. Odzn. SŻiPWG

 
Wizyta delegatów u Ojców Franciszkanów w Kłodzku
 
Obrady przedstawicieli delegacji narodowych IFMS
XXX Kongres IFMS w Budvie (Czarnogóra)
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego